Cookies


Jako provozovatel webové stránky imao my ve společnosti imao s.r.o., se sídlem Kundratka 1944/17, Praha 8 - Libeň, IČ 273 93 046, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 109741 (dále jen „My“ nebo „Správce“) zpracováváme v rámci naší činnosti osobní údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“).

V této informaci najdete přehled toho, se kterými vašimi údaji pracujeme, proč a jak dlouho je zpracováváme, kdo k nim také může mít přístup nebo jaká máte vůči nám práva. Webová stránka imao poskytuje informace o poskytovaných službách. Podle toho, které naše služby využijete, se liší i rozsah zpracování osobních údajů.

Vždy děláme maximum proto, abychom vaše osobní údaje střežili co nejlépe. Podle Nařízení máte následující práva, ale vezměte prosím předem na vědomí, že v některých konkrétních případech jim nemusí být možné vyhovět:

  1. požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  2. vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování,
  3. požadovat po nás výmaz vašich osobních údajů
  4. žádat přenesení osobních údajů k jinému správci,
  5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů
  6. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
  7. na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením.

Navštívíte web imao – informace o cookies

imao funguje nejlépe on-line, na těchto webových stránkách. Při vaší návštěvě dochází také ke zpracování osobních údajů.

Správce užívá na této webové stránce soubory cookies (https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie), které jsou zde užity za účelem:

  • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
  • fungování webových stránek včetně automatického doplnění některých polí

Sběr cookies lze považovat za zpracování osobních údajů. Zpracování pro měření návštěvnosti a zajištění bezpečného fungování stránek včetně automatického doplnění některých polí z tzv. session v počítači uživatele je možné na základě zákonného důvodu – našeho oprávněného zájmu, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Cookies pro cílení reklamy a pro remarketing jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu 1 roku. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí lišty při návštěvě webových stránek, změny nastavení příslušného internetového prohlížeče, pomocí stránky http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby nebo případně na výše uvedené kontaktní adrese .

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný nastavit v rámci lišty při návštěvě webových stránek, v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správce námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu . Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 1 měsíce od obdržení.

Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

služba Google Analytics, provozovaná společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány v souladu s jejich podmínkami nakládání s osobními údaji:

  • imao s.r.o., IČ: 273 93 046, se sídlem Kundratka 1944/17, Praha 8 - Libeň

Osobní údaje také mohou být předány orgánům veřejné moci v případě, že budeme mít takovou povinnost.