Zpracování osobních údajů


Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělujete tímto souhlas společnosti imao s.r.o. se sídlem Kundratka 1944/17, Praha 8, 180 00, IČ: 273 93 046, DIČ : CZ27393046 zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 109741 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 1. jméno a příjmení
 2. název společnosti
 3. e-mail
 4. telefonní číslo

Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem zpracování a doručení vašeho dotazu/požadavku. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 15 let.

Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti info@imao.cz, imao s.r.o., Kundratka 1944/17, Praha 8, 180 00

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 1. Poskytovatel softwaru imao s.r.o., IČ(DIČ): (CZ)27393046 Kundratka 1944/17, Praha 8, 180 00
 2. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 1. vzít souhlas kdykoliv zpět,
 2. požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 3. požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 4. vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 5. požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 6. na přenositelnost údajů,
 7. v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.