PROFIL

Služba individuální webhosting na serverech imao vznikla ze dvou hlavních důvodů. Především docházelo k neustále narůstajícímu počtu námi spravovaných domén (a webhostingů) a zároveň ke zvyšujícím se požadavkům zákazníků na individuální nastavení své vlastní prezentace. Kvůli absenci vlastních serverů se stále častěji objevovaly časové prodlevy ve vyřizování námi předaných požadavků. Po dosažení pomyslné hranice v možnostech nastavení pronajímaných služeb, jsme uznali jako nejlepší řešení těchto problémů upustit od pronájmu části serveru u jiných společností a sestavit si servery vlastní s vlastní administrací.

Naším cílem je vycházet Vám, našim zákazníkům, vstříc poskytováním ucelených služeb a profesionálním přístupem, pružnou reakční dobou v nastavení a pozitivním přístupem k novým technologiím, k umístění Vašich internetových prezentací na našich serverech imao.cz.

Na závěr bych chtěl uvést jména těch, kterým děkuji za ochotu a výdrž, a bez kterých by server vůbec nevznikl; Davidu Kovářovi a Janu Horáčkovi za jejich profesionální znalosti problematiky Linuxu jako web-serverového systému; Janu Suchánkovi, Jakubu Polákovi a Lukáši Vacákovi za jejich podporu ze strany marketingu.

Marek Vozňák
jednatel

PARTNEŘI

Lukáš Vacovský

projekt manager, designer a dle vlastní prezentace všechno (www.code8.cz)

Ivo Dryje

Vše z IT. Slovo neumíme neznáme (www.dhdata.cz).

a další.

Jak se stát partnerem? Zeptejte se zde.

PARAMETRY SERVERU A WEBHOSTINGU

HARDWARE
Všechny hlavní servery jsou značkové servery od společnosti DELL
Jsou vybaveny ECC pamětmi, RAIDovými poli v režimu 1 (zrcadlení) a režimu 10 (mirrorovaný-strip), redundatními napájecími zdroji.
Všechny servery máme min. v 1 provedení odložené pro případ nejhoršího možného výpadku aby mohly být v co nejkratší době nasazeny.

SOFTWARE
Linux Debian www.debian.org)
Postfix (www.postfix.org)
PHP v5.6 + všechny verze 7.x (www.php.net)
MySQL v5.6 (www.mysql.com)
PostgreSQL (www.postgresql.org)
Firebird (firebird.sourceforge.net)
Spamassassin (www.spamassassin.org)
ClamAV clamav.elektrapro.com)
RoundCube (roundcube.net/)
Horde IMP www.horde.org)
Webalizer (www.webalizer.org)
AWStats (awstats.sourceforge.net)
phpMyAdmin (www.phpmyadmin.net)

DNS SERVERY
Sada IMAO
! primární: ns.imao.cz
! sekundární: ns2.imao.cz

SPF
V DNS zahrnout: include:spf1.imao.cz include:spf2.imao.cz

PŘIPOJENÍ
konektivita do NIX.CZ sdílená 100 Mbps
zahraniční konektivita sdílená 30-50 Mbps

WEBHOSTING
- bezplatné vedení DNS záznamů
- 500MB* prostoru pro Vaši internetovou prezentaci
- 200* e-mailových schránek bez omezení velikosti včetně doménového koše s možností nastavení aliasů
- automatická podpora PHP, mod_rewrite a mod_alias
- podpora MySQL, PostgreSQL, Firebird
- vlastní administrace e-mailových schránek (vytváření, mazání, přesměrování, přeposílání e-mailů na mobilní telefon nebo jiný e-mail, automatická odpověď v nepřítomnosti atd.)
- výběr pošty přes POP3 (POP3S), IMAP (IMAPS) a via webová rozhraní
- odesílání pošty přes náš SMTP (SMTPS) server s autorizací (vhodné pro uživatele na cestách)
- "téměř" dokonalý :) antispamový + antivirový filtr na mailserveru
- libovolný počet subdomén třetího řádu (https://neco.vasedomena.cz/)
- dvoje statistiky návštěvnosti přes Webalizer a přes AWStat
- neomezený přenos dat
- automatické zálohování dat (webových a e-mailových) každých 24 hodin (nebo na požádání)
- podpora WAP stránek

Na přání
- modifikace virtualhostu Apache pro doménu
- e-mailové konference
- možnost modifikace vlastních chybových stránek
- vytváření symbolických linků
- zřízení přístupu do virtuálního adresáře domény přes SFTP (SSH File Transfer Protocol) a SCP (Secure Copy Protocol)
- nastavení scriptů pro periodické spouštění (Cron)

v přípravě
- administraci domén (správa MySQL databází, FTP serverů) přes webové rozhraní

*pouze informativní charakter, nelimitující! Při případném překročení "limitu" NIKOHO neodpojujeme nebo nepřerušujeme provoz.

INFOBAR

Zaručujeme, že u nás na serveru nehostují/nejsou umístěny ŽÁDNÉ hudební (.mp3, .ogg, aj.), souborové - file (.zip, .exe, aj.) či erotické prezentace, které by zatěžovaly či ohrožovaly chod serveru.
Na server dorazí v průměru x-tisíc SPAM emailů denně, které jsou vráceny nebo zachyceny naším anti-spamovým filtrem.

REFERENCE

RE/MAX Česká republika
RE/MAX Slovensko
Garmin - navigace
GPS Centrum
Lukáš Vacovský
Promos CZ s.r.o.
A další ...

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb na serverech imao.cz

Preambule

Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednatelem při poskytování služeb registrace domény, webhostingu, provozování virtuálních serverů a služeb s tím souvisejících. Níže uvedené podmínky poskytování služeb mají povahu všeobecných smluvních podmínek pro poskytování služeb vydané v souladu §273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění (dále jen "Pravidla").
Smluvní strany souhlasí s níže uvedenými Pravidly umístěnými na serveru firmy imao s.r.o..

Smluvní vztah založený na těchto obchodních podmínkách vzniká mezi Smluvními stranami okamžikem uzavření písemné smlouvy mezi Objednatelem a Poskytovatelem nebo schválením řádně učiněné objednávky Objednatele Poskytovatelem a řídí se zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění (dále "obchodní zákoník") a souvisejícími předpisy.

Podpisem Smlouvy o poskytování služeb virtuálního serveru vyslovuje a potvrzuje Objednatel, stejně jako Poskytovatel, svůj závazek řídit se níže uvedenými Pravidly. Tato Pravidla jsou platná v aktuálním znění, které je níže uvedeno a jsou trvale k dispozici na internetových stránkách https://www.imao.cz.


1.Upřesnění výkladu pojmů

1.1. Objednatelem se rozumí jakákoliv soukromá, fyzická nebo právnická osoba, způsobilá k právním úkonům, která přistoupí na všechna ustanovení těchto Pravidel.

1.2. Poskytovatelem se pro účely této smlouvy rozumí firma imao s.r.o., se sídlem Kundratka 1944/17, 180 00 Praha 8, IČ 27393046.

1.3. Systémem se rozumí všechny hardwarové i softwarové prostředky Poskytovatele, které využívá k dosažení plnění smluvního vztahu.

1.4. Službami se rozumí činnosti uvedené v ustanoveních čl. 2 těchto Pravidel.

1.5. Internetovými stránkami Poskytovatele se rozumí www stránky přístupné na adrese https://www.imao.cz.


2. Poskytované služby

2.1. Registrace, prodloužení a provoz domény

2.1.1. Poskytovatel zprostředkuje registraci domény u registračních autorit. Vlastníkem domény se stává subjekt, který je uveden v objednávce Objednatelem, pokud to pravidla příslušného registru umožňují.

2.1.2. V případě registrace .SK domény je v souvislosti s pravidly registrace .SK domén doména zaregistrovaná na partnerský subjekt se sídlem v SR nebo na držitele domény uvedeného v objednávce, který má s registrátorem .SK domén rámcovou smlouvu.

2.1.3. Objednatel se zavazuje uhradit případné poplatky registračních autorit včetně administrativních výdajů.

2.1.4. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v žádosti o registraci domény.

2.1.5. Registraci domény provádí Poskytovatel při splnění všech podmínek Poskytovatele nebo příslušného registru domén, až na základě přijetí úhrady za doménu, dle podmínek a platného ceníku vystaveného na www stránkách Poskytovatele. Objednateli však vzniká právo na doménu, až po skutečném provedení registrace.

2.1.6. Poskytovatel neodpovídá za registraci domény jiným subjektem, při registraci nové domény, v době mezi objednávkou služeb Objednatelem a skutečným provedením registrace domény.

2.1.7. Jestliže Objednatel provádí registraci domény na jméno třetí osoby (dále "držitel domény"), je povinen zajistit obeznámení této třetí strany s těmito obchodními podmínkami a/nebo s podmínkami příslušného registru domén. Objednatel i držitel domény souhlasí s obchodními podmínkami příslušného registru.

2.1.8. Držitel domény souhlasí s tím, že mohou být jeho osobní data předávána dalším osobám, pokud je to vyžadováno pro vedení příslušné domény příslušným registrem, a že jeho osobní údaje mohou být zveřejněny v informačních systémech registrů (ve WHOIS).

2.1.9. Poskytovatel neručí za případné škody způsobené nemožností registrace nebo převodu domény.

2.1.10. Poskytovatel nekontroluje ani neprověřuje oprávněnost žádostí Objednatele o registraci domény ani za ni nenese právní odpovědnost. Za případné problémy či škody způsobené kolizí s ochrannými známkami, soudním rozhodnutím či jinými překážkami, které neumožňují Objednateli doménu využívat, nese odpovědnost Objednatel.

2.1.11. Oprávnění užívat doménu bude Objednateli nebo držiteli domény prodlouženo nebo převedeno na další období pouze v případě, že budou splněny všechny podmínky pro prodloužení domény s dostatečným předstihem před expirací, tj. příslušný registr povolí prodloužení domény, příslušný registr je plně funkční a prodloužení domény úspěšně potvrdí a doména již nebyla zrušena z důvodu včasného neprodloužení. Pokud objednatel žádá prodloužení domény po expiraci a obchodní podmínky příslušného registru takové prodloužení umožňují, je Objednatel povinen uhradit veškeré požadované poplatky spojené s úkonem.

2.1.12. V případě, že započatá akce registrace nebo prodloužení platnosti domény již nelze vrátit zpět, nemůže Objednatel nárokovat vrácení poplatků spojených s daným požadavkem. Stejně tak není možné měnit název domény.

2.1.13. Jestliže Objednatel neposkytne součinnost při převodu domény nebo jinak znemožňuje Poskytovateli poskytnout službu prodloužení platnosti domény více, než 60 dní od úhrady této služby, služba se v takovém případě považuje za poskytnutou.

2.2. Webhosting a provoz virtuálních serverů

2.2.1. Poskytovatel v rámci webhostingových služeb zajistí nepřetržitý provoz domény zákazníka, t.j. zajistí přístup účastníků sítě Internet k www stránkám zákazníka, přístup zákazníka k jeho e-mail schránkám a možnost aktualizovat obsah www stránek.

2.2.2. Provoz webhostingového programu Objednatele, který využívá velký objem systémových zdrojů serveru (jako je CPU, diskový prostor) bude dána možnost přejít na adekvátní program či za příplatek rozšířit poskytované služby nebo odpovídajícím způsobem omezit využívání systémových zdrojů na přijatelnou úroveň.

2.2.3. Webhostingové služby jsou provozovány na sdílených serverech. Limity jednotlivých parametrů jsou dány domluveným webhostingovým programem. Pokud má Objednatel vyšší požadavky, doporučuje se přejít na vyšší varianty webhostingových služeb, případně na službu virtuálních serverů.

2.2.4. V prostoru daného webu mohou být uloženy pouze soubory, které jsou potřebné k provozu webu a prezentaci dat a směruje na ně z tohoto webu odkaz. Webhosting neslouží jako zálohovací či odkládací prostor, ale pouze pro provoz veřejných www prezentací.

2.2.5. Data jsou pravidelně zálohována. V případě ztráty dat způsobené poruchou budou ze strany Poskytovatele data obnoveny z dostupných záloh. Dostupnost záloh pro Objednatele není garantovanou službou.

2.2.6. SMTP servery (servery odchozí pošty) Poskytovatele je zakázáno využívat k hromadnému rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení. Pokud Objednatel na vyžádání nedoloží Poskytovateli požadované informace k hromadně rozesílaným e-mailům, má Poskytovatel právo odesílání e-mailových zpráv zablokovat.

2.2.7. Poskytovatel neručí za případné škody způsobené nemožností odesílání e-mailových zpráv po překročení stanoveného limitu, který je dán zvoleným webhostingovým programem.

2.2.8. Součástí služby provozu virtuálních serverů je pouze provoz příslušného virtuálního hardware a zajištění konektivity do sítě Internet. V této službě není zahrnut provoz žádného softwaru ani žádných dalších služeb. Software si na server instaluje a konfiguruje Objednatel sám, popř. Poskytovatel za úhradu dle aktuálního ceníku.

2.2.9. Poskytovatel odpovídá za funkčnost virtuálních serverů po hardwarové stránce. Při poruše je povinen provést výměnu vadné hardwarové součásti či výměnu celého zařízení v co nejkratším možném termínu.

2.2.10. Poskytovatel neodpovídá za funkčnost softwaru na virtuálním serveru a jeho správnou konfiguraci (s výjimkou softwaru, kterým přímo zajišťuje virtualizaci). O operační systém na serveru a všechny další softwarové součásti a data se stará Objednatel.

2.2.11. Poskytovatel neprovádí monitoring funkčnosti virtuálního serveru (s vyjímkou samotného virtualizačního prostředí). Objednatel je povinen si případný monitoring funkčnosti, stavu a dostupnosti zajistit sám.

2.2.12. Objednateli je zakázáno využívat jiné IP adresy, které mu nebyly přiděleny Poskytovatelem, či se jinak pokoušet narušovat nebo přetěžovat síťovou komunikaci či samotnou síť Poskytovatele. V případě neoprávněného použití IP adresy je Poskytovatel oprávněn server ihned odpojit do sítě.

2.2.13. V rámci služeb virtuálních serverů nabízí Poskytovatel pronájem licencí vybraných produktů společnosti Microsoft. Poskytovatel nenabízí k těmto produktům technickou podporu. Software ani licence k jeho využívání není v majetku Poskytovatele ani Objednatele. Zrušením služby zaniká Objednateli právo licenci využívat. Objednatel je povinen řídit se licenčními podmínkami příslušného produktu společnosti Microsoft. Je zejména zakázáno tyto produkty dále pronajímat, poskytovat na splátky, zapůjčovat nebo poskytovat třetí straně, ani této třetí straně umožnit přístup, pořizovat kopie (s výjimkou nutné zálohy). Případné záložní kopie je Objednatel povinen po zrušení služby zničit.

2.2.14. Zákazník je povinen mít svůj virtuální server nastavený tak, aby při plánovaném či neplánovaném restartu došlo ke korektnímu spuštění všech potřebných aplikací a služeb na serveru. Poskytovatel neodpovídá za případné problémy či škody způsobené chybným spuštěním aplikací či služeb nebo chybnou konfigurací Objednatele.

2.2.15. Poskytovatel nabízí pouze obecné informace a návody k poskytovaným službám. Poskytovatel neprovádí asistenci či spolupráci na zpracování webů či aplikací Objednatele.

2.2.16. Na virtuálních serverech je zakázáno provozovat zanořené virtualizace, tedy zejména programy jako VirtualBox, VMware Server, QEmu, Bochs a podobné.


3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1. Poskytovatel je oprávněn krátkodobě přerušit poskytování služeb, zejména z důvodu nutných úprav a údržby těch částí systému, které přímo ovlivňují poskytování služeb dle Pravidel. Je-li to možné, informuje Poskytovatel Objednatele o provádění uvedených činností či jiných činností vedoucích k přerušení poskytování služeb s dostatečným předstihem.

3.2. Je-li poskytování služeb (zaviněné zejména výpadkem serveru) přerušeno na déle než 3 hodiny v důsledku závady zaviněné Poskytovatelem, snižuje se odměna Poskytovatele o poměrnou část připadající na počet dní v měsíci, po které nebyl server v provozu. Při přerušení poskytování služeb na delší dobu jak 24 hodin se snižuje odměna Poskytovatele za daný měsíc na 0,-Kč. Tyto hodnoty mohou být upraveny (změněny) a objednatel souhlasí s tímto způsobem prezentace. Sleva z měsíčních poplatků se nevztahuje na výpadek zapříčiněný stavem popsaným v čl. 3.5.1.

3.3. Pokud je Poskytovateli předem známa skutečnost nutného přerušení poskytování služeb, bude o této skutečnosti včas Objednatele informovat. Tato povinnost se nevztahuje na skutečnosti uvedené v ustanovení čl. 3.8, 4.7 a 5.4.

3.4. Poskytovatel právně neodpovídá za obsahovou náplň datového prostoru Objednatele ani za činnosti, které jsou Objednatelem prostřednictvím požitků jemu poskytnutých prováděny.

3.5. Poskytovatel nenese zodpovědnost za žádné škody vzniklé Objednateli nebo třetím osobám (včetně ušlého zisku) vlivem přerušení poskytování služeb, poškozením nebo ztrátou dat apod. - a to zejména:

3.5.1. při zásahu vyšší moci, třetích osob (např. povodeň, požár, zemětřesení, válka...), vlivem skutečností zapříčiněných třetími dodavateli (např. dlouhodobý výpadek dodávky elektřiny, telekomunikačního spojení, DDOS aj. hackerské útoky apod.).

3.5.2. v případě využití nebo zneužití služeb třetími osobami nelegálním způsobem (tím se mimo jiné rozumí i stav, kdy je přístup k serveru získán využitím slabých míst či chyb, které se mohou vyskytovat ve službách nebo zařízeních Poskytovatele dodaných třetími stranami).

3.5.3. v případě, že Objednateli nebo jeho odběratelům vznikne v souvislosti s uplatňováním těchto Pravidel nebo příslušné smlouvy povinnost hradit jakékoli nepřímé, příležitostné, zvláštní, výsledné nebo soudem (rozhodcem) nařízené odškodné, smluvní pokutu, odbytné, částku za ukončení smlouvy apod.

3.5.4. v případě, že Objednateli nebo jeho odběratelům vznikne v souvislosti s uplatňováním těchto Pravidel nebo příslušné smlouvy ztráta zisku, příjmů, dat nebo možnosti použití Objednatele.

3.5.5. v případě, že Objednateli nebo jeho odběratelům vzniknou závazky, ztráty, náklady nebo nároky, včetně odměny právního zástupce, v souvislosti nebo následkem provozu nebo zamýšleného provozu jakékoli služby Objednatele nebo výrobku, prodaného prostřednictvím Objednatele, jeho zástupců, zaměstnanců nebo pověřenců.

3.5.6. v případě skutečností uvedených v ustanovení 3.1, 3.6, 3.8, 3.10 a 4.6.

3.6. Poskytovatel je oprávněn zamezit šíření dat, které Objednatel šíří v rozporu s těmito Pravidly.

3.7. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé nesplněním jiných povinností Objednatele, vyplývajících z obecně platných předpisů.

3.8. Poskytovatel si vyhrazuje právo na okamžité pozastavení poskytování služeb v případě porušení Pravidel ze strany Objednatele.

3.9. Objednatel je povinen pro účely zřízení služeb (zejména registraci doménového jména) předložit Poskytovateli pravdivé a úplné informace. Za tyto informace uvedené při registraci plně odpovídá včetně všech případných důsledků na základě chybných informací vzniklých.

3.10. Pokud není vzájemnou písemnou dohodou stanoveno jinak, Objednatel nesmí:

3.10.1. žádným způsobem manipulovat s daty uloženými v jiné datové části systému Poskytovatele, než jemu vymezené, pohybovat se v jiných, než jemu vymezených adresářích, ani vykonávat činnosti, které by měnily nastavení nebo funkci systému.

3.10.2. využívat služeb Poskytovatele k ukládání nebo přenosu dat, jejichž obsah je v rozporu s platným právním řádem České republiky nebo s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, jakož i odkazů (linků) na data tohoto charakteru.

3.10.3. využívat služeb pro činnost rozesílání nevyžádaných emailových zpráv (v odborné terminologii označované jako "SPAM").

3.10.4. využívat služeb k ukládání nebo přenosu dat, která obsahují erotický nebo pornografický materiál, hudební nebo filmové soubory, nelegální software, archivy souborů určených pro stahování, jakož i odkazů (linků) na data tohoto charakteru.

3.10.5. vyvíjet činnost, která by vedla k neúměrnému zatížení serveru, konektivity nebo jiné části systému Poskytovatele.

3.10.6. vyvíjet činnost, která by jakýmkoli způsobem poškozovala zájmy či dobré jméno třetích osob nebo Poskytovatele.

3.10.7 testovat a ladit své aplikace na serveru. Služba je určena pouze pro provoz odladěných webových aplikací a nikoliv pro vývoj. Objednatel nesmí provádět zátěžové testy proti serverům Poskytovatele. Dále, že nebude provozovat skripty, které by jakkoli (i na pověsti) mohly poškodit Poskytovatele nebo třetí strany.

3.11. Objednatel bere na vědomí a zavazuje se řídit následujícím:

3.11.1. V případě velmi rozsáhlých projektů, či prezentací nadměrně zatěžujících servery je však potřeba individuální dohoda Objednatele s Poskytovatelem a jeho elektronický nebo písemný souhlas pro odsouhlasení nadměrného datového toku

3.11.2. Veškeré CGI aj. spustitelné skripty musí být před umístěním na server předloženy ke schválení Poskytovateli. Zajišťuje se tak bezpečný provoz ostatních prezentací. Poskytovatel si vyhrazuje právo učinit potřebné právní kroky v případě prokazatelného zneužití spustitelných skriptů v neprospěch Poskytovatele, včetně okamžitého odstavení provozu této prezentace bez dalšího vysvětlení. Skripty/komponenty, mající funkci skriptu/komponent nainstalovaných na server jako veřejné, budou zamítnuty.

3.11.3. Do prostoru v rámci jedné domény může směřovat více domén II. řádu, avšak pouze pokud se jedná o alias - tj. po načtení jedné adresy se zobrazí stejné stránky jako po načtení druhé. Není tedy možné směrovat aliasy na odlišné stránky (a to ani PHP skripty apod.). Počet dalších domén (mimo hlavní doménu prezentace), které mohou směřovat do jednoho prostoru je upraven ve smlouvě nebo objednávce k dané doméně položkou počet aliasů domény II. řádu".

3.11.4. FTP přístup slouží výhradně k uploadu (nahrávání dat) zákaznické prezentace na servery Poskytovatele a další činnost nezbytně nutnou pro chod prezentace (prohlížení logů, změny přístupových práv apod.). Je vyloučeno používat FTP přístup pro jakékoli jiné účely, zejména pak jako download server či pro zálohování osobních dat přímo nesouvisejících s prezentací.

3.12. Objednatel je povinen chránit své přístupové údaje (hesla apod.) k systému Poskytovatele před zneužitím třetími osobami. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití předmětných přístupových práv je Objednatel povinen neprodleně sdělit tuto skutečnost Poskytovateli, přičemž je odpovědný za každé užití služeb až do okamžiku oznámení.

3.13. Objednatel je oprávněn písemně požádat Poskytovatele o pozastavení poskytování služeb na dobu určitou.

3.14. Při nedodržení ustanovení 3.10 a 3.11 odpovídá Objednatel za veškeré vzniklé škody, které tímto způsobí a to i včetně ušlého zisku.

3.15. Zákaznická podpora je poskytována v době uvedené na webu Poskytovatele. Mimo tuto dobu je poskytován pouze technický dohled a řešení poruch služeb.

3.16. Objednatel je povinen sám sledovat a hlídat data expirací poskytnutých služeb. Poskytovatel Objednatele informuje o blížící se expiraci, není však povinen tak činit. Poskytovatel neručí za škody způsobené tím, že upozornění na expiraci služeb nebylo Objednateli doručeno.

3.17. Jakékoliv změny parametrů poskytovaných služeb mohou být Poskytovatelem zpoplatněny dle aktuálního ceníku či dohodou mezi Objednatelem a Poskytovatelem. Veškeré změny budou provedeny až po úhradě případného poplatku.

3.18. Poskytovatel má právo pozastavit, zrušit nebo zamezit přístup k poskytovaným službám na základě soudního příkazu nebo na základě žádosti orgánů činných v trestním řízení.

3.19. Poskytovatel neručí za případné problémy způsobené poruchou či nedostupností DNS systému Poskytovatele.

3.20. V případě objednání již zrušené služby Poskytovatel negarantuje stejnou konfiguraci služeb ani obnovení dat ze záloh.

3.21. Pokud je služba zrušena ze strany Poskytovatele na základě porušení obchodních podmínek, je zakázáno danou službu znovu objednávat.

3.22. Poskytovatel se zavazuje provádět monitoring nejen technického stavu datového prostoru objednatele.

3.23. V případě, že Poskytovatel zjistí ve svém systému jakoukoliv závadu, bránící Objednateli ve využívání poskytovaných služeb, započne v nejbližším možném termínu s jejím odstraňováním.

3.24. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v objednávce služby i za jejich aktuálnost.


4. Ceny za služby, jejich účtování a úhrady

4.1. Za poskytované služby náleží Poskytovateli úplata. Výše úplaty je stanovena ve smlouvě.

4.2. Stanovení délky platebního období je předmětem vzájemné dohody - a to buď měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo roční. Objednatel uhradí cenu převodem na účet Poskytovatele, oproti doručeným účetním dokladům - fakturám, vystaveným Poskytovatelem. Faktury mají splatnost 7 nebo 14 dní. Faktury budou zasílány doporučeným dopisem anebo elektronickou poštou na adresu Objednatele, uvedenou ve smlouvě.

4.3. Objednatel je povinen úplatu uhradit nejpozději do data její splatnosti, které je uvedeno na účetním dokladu. Objednatel je povinen uvést platný, na účetním dokladu uvedený, variabilní symbol. Uvedením chybného variabilního symbolu může být platba považována za neprovedenou.

4.4. Uhrazením úplaty se rozumí připsání platby na účet Poskytovatele.

4.5. Objednatel nemá právo na vrácení odpovídající části úplaty za nevyužité služby pokud smlouvu sám vypoví před uplynutím platebního období a pokud k této výpovědi nedošlo z důvodu porušení smluvních podmínek ze strany Poskytovatele.

4.6. Při neuhrazení úplaty do data její splatnosti je Poskytovatel oprávněn pozastavit poskytování služeb. V případě nezaplacení v požadovaném termínu je Objednatel 2x (dvakrát) upozorněn e-mailem ze strany Poskytovatele. Při překročení termínu splatnosti o 14 dnů jsou poskytované služby pozastaveny (nasměrovány na stránku "pozastaveno") a po dalších 14-ti dnech jsou poskytované služby zrušeny a to společně s e-mailovými adresami.

4.7. Obnovení poskytování služeb, pozastavených na základě ustanovení č. 4.6, je možné pouze po prokazatelném uhrazení veškerých dlužných úplat a žádosti Objednatele o obnovení poskytování služeb.

4.8. Pokud nebyla úplata uhrazena po dobu delší než 20 kalendářních dní od data splatnosti, je tato skutečnost považována za vážné porušení smluvních podmínek.

4.9. Objednatel vyjadřuje souhlas s tím, že za znovuobnovení poskytování služeb opakovaně pozastavených z důvodu porušení smluvních podmínek může být Objednateli účtována částka do výše 1.000,- Kč bez DPH.

4.10. Pro případ prodlení Objednatele s úhradou částek dle předchozích odstavců je Objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky denně. Dnem splnění peněžního závazku je den připsání částky z účtu plátce ve prospěch účtu Poskytovatele při placení prostřednictvím banky nebo den, kdy byla částka odpovídající ceně Poskytovateli předána v případě plnění v hotovosti.

4.11. V případě prodlení Objednatele v úhradě platby je Poskytovatel oprávněn tuto skutečnost zveřejnit.

4.12. Pokud je Poskytovatel v prodlení s poskytováním svých služeb je Objednatel oprávněn žádat vrácení části paušální ceny ve výši poměrné částky připadající na každý započatý den prodlení. Jiná náhrada (např. náhrada škody a ušlého zisku) nemůže být poskytnuta.

4.13. V případě nesprávně vyúčtované ceny za poskytované služby je Objednatel oprávněn reklamovat vyúčtování ceny 30 kalendářních dní ode dne doručení příslušného daňového dokladu, případně ode dne vzniku rozhodné skutečnosti (např. závady v poskytování služby), jinak toto právo zaniká.

4.14. Případné náklady spojené s registrací doménového jména, jakož i registrační poplatky hradí Objednatel (není-li předem dohodnuto jinak).


5. Smlouva a čas plnění smlouvy

5.1. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Objednatelem vchází v platnost a účinnost v případě:

5.1.1. potvrzení objednávky stvrzení smlouvy podpisem obou smluvních stran.

5.1.2. elektronickou (či písemnou) formou podané žádosti (návrhu, objednávky) Objednatele nebo zaplacením prvního poplatku na základě vystaveného účetního dokladu.

5.2. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, není-li dohodnuto jinak. Smluvní vztah končí uplynutím dohodnuté doby, smrtí fyzické osoby, zánikem právnické osoby, výpovědí nebo dohodou smluvních stran.

5.3. Smlouvu lze vypovědět bez udání důvodu, a to písemně, doporučenou poštou. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi.

5.4. Poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu s okamžitou platností v případě vážného porušení smluvních podmínek ze strany Objednatele, zejména v případech uvedených v ustanovení čl. 3.10, 3.11 a 4.8.

5.5. Skutečnosti uvedené v ustanovení č. 3.1, 3.2, 3.5, 3.6 a 3.8 se nepovažují za prodlení Poskytovatele s plněním závazku.


6. Ochrana důvěrných informací

6.1. Smluvní strany se zavazují přijmout odpovídající opatření k ochraně vzájemných, výslovně důvěrných informací. Obě strany o těchto informacích zachovají mlčenlivost a neumožní k nim přístup třetím stranám po celou dobu trvání smluvního vztahu a následujících dvou let od ukončení jeho platnosti. Pokud není stanoveno jinak, tento závazek mlčenlivosti se nevztahuje na:

6.1.1. informace veřejně dostupné

6.1.2. informace o tom, že mezi stranami byla uzavřena smlouva

6.1.3. podmínky pro poskytování služby

6.1.4. uvedení Objednatele do referencí Poskytovatele

6.1.5. informace vyžadované soudy, správními orgány, orgány činnými v trestném řízení, auditory pro zákonem stanovené účely nebo nezávislými poradci smluvních stran.

6.2. Za prokázané porušení ustanovení 6.1. jednou ze smluvních stran této smlouvy má druhá smluvní strana právo požadovat náhradu skutečné škody takto vzniklé.

6.3. Poskytovatel není bez výslovného souhlasu Objednatele oprávněn obsahově modifikovat jeho data ani zjišťovat obsah jeho elektronické pošty, vyjma případů, kdy je k této činnosti zplnomocněn a vyzván zmocněnými orgány (např. policie, soud apod.) nebo pokud pojme důvodné podezření na porušování smluvního vztahu ze strany Objednatele.

6.4. Při provozu služby vyžaduje Poskytovatel od Objednatele údaje nezbytné pro provoz služby a pro komunikaci s Objednatelem. Objednatel uděluje svolení se zpracováním svých osobních údajů pro účely zajištění provozu objednané služby, zejména pro komunikaci se správci domén. Poskytovatel se při zpracování dat řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

6.5. Poskytovatel se zavazuje při zpracování osobních údajů dbát, aby Objednatel neutrpěl újmu na svých právech a přijmout taková opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům Objednatele, k jejich změně, zničení, či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

6.6. Objednatel je oprávněn využívat služeb včetně nehmotných statků spojených se službami pouze k účelů danému Pravidly. Právo není přenosné na třetí osoby.

6.7. Objednatel je povinen při své činnosti dle smlouvy chránit práva k nehmotným statkům, která Poskytovatel zajistil Objednateli k užívání.


7. Ustanovení společná a závěrečná

7.1. V případě opakovaného neúspěšného doručení písemností, které vyžadují formu doporučeného dopisu (např. faktur za služby), bude zásilka považována za doručenou pátým dnem po jejím prvním prokazatelném odeslání. Zásilky se doručují na adresu uvedenou v objednávce nebo ve smlouvě, případně na adresu, o níž bude druhá strana informována na základě ustanovení čl. 7.2

7.2. Smluvní strany se zavazují, že budou bez zbytečného odkladu informovat druhou smluvní stranu o změnách svých kontaktních údajů (tel., fax, e-mail, korespondenční adresa apod.).

7.3. Otázky smluvně neupravené se řídí zákonem č.513/1991 Sb., obchodním zákoníkem v jeho platném znění.

7.4. Případné odchylky od těchto Pravidel, musejí být učiněny písemnou nebo elektronickou formou. V případě elektronické formy bude znění Pravidel zveřejněno na www stránce Poskytovatele: https://www.imao.cz.

7.5. Poskytovatel má právo jednostranně změnit znění Pravidel. O takové skutečnosti bude informovat prostřednictvím www stránky https://www.imao.cz a informativního e-mailu Objednatelům. V případě, že Objednatel vysloví nesouhlas s novým zněním pravidel, má Poskytovatel právo smlouvu vypovědět, přičemž pro výpovědní lhůtu platí článek 5.3. této smlouvy.

7.6. Objednatel prohlašuje, že se podrobně seznámil s Technickými informacemi o webhostingu (dále také "Technické informace") vydané Poskytovatelem. Poskytovatel se zavazuje, že Technické informace uveřejní na internetové adrese https://www.imao.cz.

7.7. Pravidla vytváří a specifikují smluvní vztah smluvních stran a jsou nedílnou součástí písemné smlouvy, pokud je taková smlouva podepsána (ve smyslu ustanovení čl.5.1. Pravidel).

7.8. Tato Pravidla jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky a na základě dohody a svobodné vůle Poskytovatele a Objednatele.

7.9. Tato Pravidla nabývají platnosti a účinnosti dne 27.5.2013.

NOVINKY

29.07.2020, 13:15 - ve 3q/2020 proběhne upgrade serveru Ares. Klienti využívající tyto služby budou předem informováni o migraci. 06.03.2019, 11:45 - ve 2q/2019 proběhne výměna serverů pro VPS a Exchange. Klienti využívající tyto služby budou předem informováni o migraci. 06.01.2018, 00:05 - upgrade mail serveru proběhl v pořádku. Všechny e-mailové služby jsou spuštěny a plně funkční. 06.05.2017, 2:31 - migrace byla úspěšná. Mail server je plně funkční | Server migration was successful. Mail server is fully operational. 27.04.2017, 16:59 - naplánována migrace mail serveru na "nové železo". Dne 5.5.2017 od 22:00 do 6.5.2017 do 12:00. Více informací bude odesláno všem klientům e-mailem v úterý 2.5.2017 06.11.2016, 08:30 - na všech serverech proveden bezpečnostní update kernelu kvuli Dirty COW chybě. 11.08.2016, 23:38 - všechny servery přepojeny na 1Gbps konektivity. 01.08.2016, 06:32 - vyměněn (přemigrován) server Hades. Server od DELLu s poslední generací procesorů Intel XEON s "20-jádry výpočetního výkonu" a SSD disky. 16.07.2016, 07:00 - sobotní upgrade serveru Ares proběl bez problémů. Délka výpadku byla cca 2hodiny. 13.06.2016, 14:27 - upgrade serveru Ares proběhne 16.7.2016, v době od 5:00 - 9:00. Více info viz informační e-mail. 10.03.2016, 18:00 - umístěn nový server, který nahradí Ares server. Připravujeme migrace. 07.01.2016, 16:05 - 340+ webhostingů, 3830+ e-mailových schránek 13.07.2015, 15:50 - "na přání a za mírný poplatek" zřídíme 20GB e-mailovou schránku 27.10.2014, 17:00 - výměna -backup- serveru za další "mazlík od DELLu" vč. změny topologie v jeho zapojení mezi ostatní servery. Zálohy budou nyní rychleji uložené :) 24.07.2014, 23:30 - proběhla výměna webového rozhraní pro čtení pošty SquirrelMail za RoundCube na adrese https://webmail.imao.cz, zabezpečená verze SSL na adrese https://webmail.imao.cz. Původní rozhraní SquirrelMailu najdete ještě cca 1 měsíc na adrese https://webmail3.imao.cz 04.07.2014, 16:30 - umístění nového serveru hades.imao.cz. Tento server se "těší" :) zatím největšího výkonu ze všech našich serverů. Po testu jeden z klientů napsal: "Wow, that is fast - just tested the CMS there performing a very intensive task and it did it in 1 second. We’re using Digital Oc** hosting now on a powerful package and it takes 30+ seconds!" :) 14.06.2014, 02:30 - rozšíření operační paměti RAM v hlavním web serveru ares.imao.cz. 01.04.2014, 23:30 - výměna diskového pole na zálohovacím serveru. Stav zálohování nezměněn - web server 1x týdně, MySQL server 1x denně (dostupnost záloh min. 14dnů zpět), mail server 1x denně (dostupnost záloh min. 14dnů zpět) 14.09.2013, 11:00 - výměna diskového pole mail server dokončena. "Na 3-5 roků klid" u tohoto serveru :) 27.05.2013, 18:51 - aktualizace Všeobecných obchodních podmínek poskytování služeb na serverech imao.cz. 04.05.2013, 07:00 - spuštěna příprava výměny diskového pole na mail serveru hermes.imao.cz. O veškerých následných krocích budou všichni klienti informováni e-mailem. 27.03.2013, 16:43 - nasazeno do produkčního prostředí propojení našich serverů s CDN providerem 18.06.2010, 15:19 - v průběhu července 2010 proběhne upgrade SW komponent webového serveru. Předpokládané aktualizace budou u PHP z v5.2.10 na v5.3.2, webového serveru Apache z v2.4.2 na v2.4.3 a MySQL z v5.1.41 na v5.1.47. Tento upgrade by neměl mít vliv na chod stávajících aplikací. 11.06.2010, 10:31 - zprovozněn SSL přenos na FTP server - rozšíření protokolu FTP o zabezpečený přenos dat. K využívání FTPS je třeba FTP klient, který umožnuje FTPS přenos. Doporučené nastavení pro SSL přenos je explicitní FTPS a SSL metoda TLS v1. 25.04.2010, 12:10 - úspěšně jsme spustili provoz prvního komerční virtuálního serveru. Ve 4q/2010 začneme tuto možnost nabízet široké veřejnosti. 24.01.2010, 6:22 - provoz mail serveru byl po migraci řádně obnoven. Všechny služby POP3(POP3 TLS)/IMAP (IMAP TLS)/SMTP (SMTP TLS) včetně webových rozhraní jsou řádně spuštěny a funfgují v pořádku. Děkujeme za trpělivost. 20.01.2010, 22:00 - v pátek 22.1.2010, cca od 22:00, proběhne kompletní výměna a přesunutí mail serveru pro Vaši(e) doménu(y) do nové serverovny.
E-mailové schránky budou dočasně nedostupné do soboty, 23.1.2010, cca 12:00. Tzn. nebude možné se přihlásit na server a odesílat/přijímat zprávy.
Příchozí pošta na Vaše e-mailové adresy bude doručena s mírným zpožděním.
7.9.2009, 20:00 - umístili jsme nový mail server do serverovny a spustili na něm testovací provoz několika domén. Do 2 měsíců proběhne kompletní migrace veškerých stávajících e-mailových schránek na tento nový server. O této migraci budou naši klienti včasně upozorněni e-mailem. 31.8.2009, 7:48 - aktualizace SW komponent na web-serveru: Apache v2.2.13, PHP v5.2.10-2.2, MySQL v5.1.37. 31.10.2008, 23:20 - právě byla dokončena před-poslední migrace e-mailových schránek domén ze serverů nns.imao.cz na server ns.imao.cz. Do konce listopadu 2008 budou převedeny veškeré domény. Tím dojde ke kompletnímu oddělení/rozdělení poskytovaných webových a e-mailových služeb. 23.10.2008, 10:50 - právě nám byly doručeny dva zcela nové servery Dell PowerEdge 2950 III. Každý server má dva čtyř-jádrové procesory Intel Xeon, 4GB paměti 6 SAS disků. Datová kapacita těchto serverů je 600GB a 900GB (obě kapacity v RAID1). Jeden bude sloužit jako webový server a druhý jako mail server.
Migrace všech domén na tyto nové servery proběhne na přelomu roku 2008/2009/2010.
1.8.2008, 23:30 - migrace stávájícíh domén na nový mailserver. Tímto převodem se i stávajícím doménám změní adresy webových rozhraní pro čtení pošty. Webové rozhraní pro čtení pošty - SquirrelMail resp. Horde IMP má adresu https://webmail.domena.tld resp. https://webmail2,domena.tld. Zabezpečené rozhraní má adresu https://nns.imao.cz/webmail resp. https://nns.imao.cz/webmail2 (případně https://webmail.domena.tld resp. https://webmail2.domena.tld). 15.5.2008, 19:35 - POZOR změna v nastavení pošty pro nově zřizované webhostingy.
Veškeré domény, kterým byl zřízen webhosting, počínaje tímto datem, používají nové přihlašovací adresy do jednotlivých rozhraní
Webové rozhraní pro čtení pošty - SquirrelMail resp. Horde IMP má adresu https://webmail.domena.tld resp. https://webmail2,domena.tld. Zabezpečené rozhraní má adresu https://nns.imao.cz/webmail resp. https://nns.imao.cz/webmail2 (případně https://webmail.domena.tld resp. https://webmail2.domena.tld).
Webové rozhraní pro administraci e-mailových schránek/adres najdete na adrese https://mailadmin.domena.tld resp. https://mailadmin.domena.tld.
1.4.2008, 23:00 - nasazen Greylisting na pomoc proti Spamu. Více o Greylistingu např. zde: https://en.wikipedia.org/wiki/Greylisting 30.12.2007, 10:00 - spuštěn nový mail-server ns.imao.cz. Na tento server budou postupně migrovány veškeré e-mailové účty ze serveru nns.imao.cz. Tento převod bude proveden v 1.Q/2008. O tomto převodu/přesunu budou všichni naši klienti včasně informováni. 22.10.2007, 13:35 - proveden upgrade verzí PHP na v5.2.4, MySQL na v5.0.33, Apache na v2.2.6 1.3.2007, 10:00 - spuštěn nový web server nns.imao.cz https://nns.imao.cz/. Na tento server budou postupně převedeny veškeré domény ze serveru ns.imao.cz. Parametry serveru najdete v sekci PARAMETRY SERVERŮ A WEBHOSTINGU. Rychlé odkazy na nový server: webové rozhraní pro čtení pošty - Squirrel, druhé webové rozhraní pro čtení pošty - Horde, webové rozhraní pro správu databáze - phpMyAdmin. Administrační rozhraní pro správu e-mailových adres je linkováné na adrese https://mailadmin.{vase.domena.cz}. 25.3.2006, 23:00 - změna IP adresy pro server ns2.imao.cz na 87.236.196.27 1.3.2006, 23:12 - aktualizace webového rozhraní pro čtení pošty na serveru ns.imao.cz na adrese https://ns.imao.cz/webmail/ (zabezpečená SSL verze) 14.7.2005, 19:12 - převedena polovina domén na nový server. Administrační rozhraní pro MySQL databáze pro domény, které jsou na novém serveru je spuštěno na této adrese https://ns.imao.cz/phpmyadmin/ 28.6.2005, 11:17 - spuštěny vlastní DNS servery ns.imao.cz jako primární, a ns2.imao.cz jako sekundární 8.4.2005, 11:30 - umístěn další server. P4 2.4 / 3x80GB / 2GB / Apache2 / MySQL 4.0 28.12.2004, 10:34 - změna IP adres serveru. Hlavní IP adresa se změnila z 81.95.98.27 na 81.95.103.68 29.11.2004, 07:30 - nová verze SquirrelMail v1.4.3a a společného webové rozhraní 22.11.2004, 23:30 - instalace společného webové rozhraní pro správu MySQL databází PhpMyAdmin na adrese https://mysql.imao.cz 18.10.2004, 02:30 - výměna pevných disků serveru, rozšíření paměti serveru na 2GB 22.06.2004, 14:40 - upgrade verze PHP na verzi 4.3.7, upgrade verze MySQL na verzi 4.0.20. 12.06.2004, 22:00 - nainstalován Renattach - program pro přejmenovávání nebezpečných příloh v emailových zprávách. Seznam zakázaných příloh najdete v sekci Seznam zakázaných příloh, viz. níže. 02.06.2004, 22:30 - upgrade verze PHP na verzi 4.3.6, upgrade verze MySQL na verzi 4.0.18, upgrade verze Webalizeru na verzi 2.01.10-2 s CZ lokalizací. 26.02.2004, 22:00 - upgrade jádra systému, výměna pevných disků za 2x WD 80GB JB. 05.10.2003, 12:30 - nainstalována česká mutace pro Webalizer - statistiky návštěvnosti domén (stat.domena.cz); nainstalována nová veze SquirrelMailu v1.4.2 - webové rozhraní pro čtení pošty (naleznete na adrese https://mail.vasedomena.cz/). 04.10.2003, 17:00 - zprovozněn tento web, zde je částečný výpis toho, co se na serveru událo za poslední půl rok od jeho umístění, časové údaje již nejdou zjistit: pro emaily zprovozněno zabezpečené (SSL) čtení a odesílání pošty přes POP3 i IMAP, instalace Spamassassinu, Squirrelu + některých důležitých pluginů, Webalizeru. Prováděna speciální individuální nastavení u některých domén.

WEBOVÁ ROZHRANÍ PRO ČTENÍ POŠTY

Rozhraní pro čtení/vyzvedávání pošty je také zprovozněno pro všechny domény hostující u nás na serveru v případě, že používáte náš mail server. Adresa je vždy https://webmail.vase_domena.cz. Vstup přes přidělené přihlašovací jméno a heslo k email účtu. Přihlášení přes zabezpečené rozhraní SSL zde.
RoundCube

Pokud se do webového rozhraní přihlašujete poprvé, doporučujeme NUTNÉ vyplnit na stránce Osobní informace (z menu -> Možnosti -> Osobní informace) kolonky Celé jméno: a E-mailová adresa:.

Alternativní webové rozhraní najdete na adrese webmail2.imao.cz, zabezpečená SSL verze na adrese webmail2.imao.cz

WEBOVÉ ROZHRANÍ PRO MYSQL

Rozhraní pro správu databáze MySQL přes webové rozhraní. Adresa je vždy tvořena https://nazev-serveru.imao.cz/phpmyadmin.
Název serveru Vám byl sdělen při zprovoznění webhostingu. Pokud si nejste jisti názvem serveru - napište :)
Doporučujeme používat POUZE zabezpečené SSL rozhraní např. https://ares.imao.cz/phpmyadmin apod.
phpmyadmin-logo

DŮLEŽITÉ: není NUTNÉ instalovat vlastní, další, phpMyAdminy nebo Adminer na server.

STATISTIKY NÁVŠTĚVNOSTI DOMÉN

Rozhraní pro zjištění návštěvnosti domén je také zprovozněno pro všechny domény hostující u nás na serveru. Adresa je vždy stat.domena.cz. Vstup přes přidělené přihlašovací jméno a heslo pro FTP přístup na server.
WEBALIZER

A SOUČASNĚ
jsou spuštěny statistiky generované via AWStats (https://awstats.sourceforge.net). Tyto statistiky najdete vždy na adrese stat2.domena.cz. Vstup přes přidělené přihlašovací jméno a heslo pro FTP přístup na server.
AWSTATS

NASTAVENÍ EL.POŠTY

Z důvodu znemožnění rozesílání SPAMu přes náš server jsme přístup na SMTP server ošetřili autorizací. Přihlašovací informace - autorizace - k SMTP serveru, pro Váš emailový účet, jsou stejné, jako pro POP3 server. Zde jsou návody, jak nastavit jednotlivé poštovní klienty pro/na příjímání pošty:

Microsoft Outlook
Outlook 2003 2003 POP3/IMAP, Outlook 2007 2007 POP3/IMAP,
Outlook 2010 2010 POP3/IMAP, Outlook 2013 2013 POP3/IMAP

Windows Live Mail
Mozilla Thunderbird IMAP

Mozilla Thunderbird
Mozilla Thunderbird IMAP

Android
Android IMAP

iOS
iOS IMAPEnglish versions


Mozilla Thunderbird
Mozilla Thunderbird IMAP

Android
Android IMAP

iOS
iOS IMAP

Doporučujeme zvážit možnost používání SMTP serveru Vašeho poskytovatele připojení (ISP). Odesílání pošty zrychlíte tím, že data nebudou posílána od Vašeho poskytovatele k nám, ale budou zpracovávána přímo u něj. Tato služba je obvyklou součástí připojení k internetu a pro podrobnější informace kontaktujte Vašeho poskytovatele připojení do internetu.

KONTAKT

imao s.r.o.
Kundratka 1944/17a
180 00  Praha 8 - Libeň

Kontaktní osoba pro objednávky a konsultace
Marek Vozňák
E-mail: voznak.at.imao.cz
Skype: marek-imao
Tel./Mobil: -, viz níže Info

Ostatní dotazy
E-mail: info.at.imao.cz

Info: Prosím, omluvte absenci tel.kontaktů na nás. Prvotní komunikace probíhá přes e-mail. Po této prvotní komunikaci jsou tel. kontakty na nás uvedeny v podpisech námi odesílaných e-mailů. Děkujeme za pochopení.